Địa điểm

4 Halifax Rd , Ingham, Australia

90 Km

Sân bay

0,1 Km

Đường cao tốc

0,2 Km

Tàu hỏa

90 Km

Cảng