ตำแหน่งที่ตั้ง

4 Halifax Rd , Ingham, ออสเตรเลีย

90 Km

สนามบิน

0.1 Km

ทางด่วน

0.2 Km

รถไฟ

90 Km

ท่าเรือ